ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА

КИНОТО, СТО ГОДИНИ МЛАДОСТ

МОТИВИТЕ В КИНОТО

ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА

I/ УПРАЖНЕНИЯ

УПРАЖНЕНИЕ 1. МОТИВ ЗА МОЯ ФИЛМ

ИНДИВИДУАЛНО УПРАЖНЕНИЕ (заснето с телефон, таблет и т.н.).

Избирам нещо, което е в света около мен, което обичам, което ме интересува. Ако снимах филм, бих искал/а това нещо да бъде един от мотивите, които съпътстват историята ми.

За целта заснемам това нещо по три различни начина, за да откроя неговата същност: цвят, материя, форма, или какво предизвиква то, с какво ме привлича и т.н. Всеки план, който заснемам е самостоятелен.

Мога също така да добавя звуци, глас зад кадър или музика към някои от кадрите (самостоятелно, ако знам как да го направя, или в рамките на ателието).

Обща продължителност на 3-те заснети плана: максимум 2 минути.

УПРАЖНЕНИЕ 2. ИЗБОР И КОМБИНИРАНЕ НА МОТИВИ

УПРАЖНЕНИЕ НА МАЛКИ ГРУПИ

В рамките на едно и също пространство, предоставено на целия клас, избрано от ментора и учителя (парк, градина, детска площадка и т.н.), всяка група избира 1 или 2 предпочитани мотива и реализира кратък монтаж около този или тези комбинирани мотиви, заснети по описателен и/или изразителен начин.

Обща продължителност: 2 минути за група

УПРАЖНЕНИЕ 3. ВАРИАЦИИ НА ЕДИН И СЪЩ МОТИВ: ОГЛЕДАЛОТО.

УПРАЖНЕНИЕ НА МАЛКИ ГРУПИ

Всяка група заснема ситуация, в която огледалото играе определяща роля (разказвателна, с няколко персонажа или не).

По време на ателието се сравняват различните варианти, получени около един и същ мотив.

Обща продължителност от 2 минути за всяка сцена (максимум 3 плана).

II / ФИЛМ-ЕСЕ

Заснемане на кратък филм – с или без история, през който преминават 2 или 3 повтарящи се мотива, които се развиват по време на филма.

Заснемането на тези мотиви, тяхното структурирано повторение във филма, трябва да създаде смисъл и емоция.

Два от мотивите трябва да бъдат избрани от списъка по-долу.

Списък на мотивите: стълба/стълбище, сянка, дърво, прозорец, огледало, витрина на магазин, люлка, чадър, коса.

Продължителност: максимум 10 минути (надписите включително)

III/ БЛОГ

Представяне на всяко ателие през ноември. На собствения си език + превод на английски или френски език.

Предстои да бъде публикувано в блога: Кореспонденции

Помолете учениците да намерят картини, снимки и филмови клипове по мотив, избран съвместно от всяко ателие (от списъка). И да направят снимки и кратки кадри по този мотив.

Например: серии на прозорци/дървета и др.

В блога може да се публикува дневник на практическите упражнения, но също така и гледни точки върху филмите, гледани по темата на годината.